Fuchsit med Rubin

Egenskaper som det sägs att Fuchsit med Rubin har: Kombinationen sägs ge ett andligt växande då den förstärker den spirituella förmågan att se med tredje ögat och expandera sitt medvetande. Den förstärker kroppens energifält och rensar bort eventuella blockeringar i hjärtchakrat för att istället fylla på med positiv och kärleksfull energi. Den är en fantastisk healing kristall att använda särskilt på hjärtchakrat, men även för att påskynda återhämtningen efter långvarig sjukdom.