Lodolit

Lodolit är egentligen ett samlingsnamn för kvartskristall med inneslutningar av olika mineraler (tex klorit, hematit, fältspat) som ofta ser ut som landskap, änglar eller slöjor. De kan skifta i olika nyanser, allt från brunt, grönt, vitt, gult eller svart beroende på vilken mineral som finns inuti. Lodolit kallas ofta för Änglakristall, Fantomkvarts, Trädgårdskvarts eller Shamankristall och används ofta inom Healing.

Egenskaper som det sägs att Lodolit har:  Det sägs att man kan se tillbaka i tid och rum när man ser in i en Lodolit och då återupptäcka glömda minnen och händelser. Den kan lösa upp trauman som legat dolda, för att sen kunna ta dig vidare i din utveckling som människa. Den sägs visa sanningen för bäraren på ett mycket kärleksfullt sätt. Perfekt att ha nära vid meditation. Och eftersom Lodolit i grunden är en Bergskristall så finns även egenskaperna från Bergskristallen med. Bland annat förstärker den andra kristallers egenskaper och är en stark healingkristall. Den jordar, skänker klarhet och skapar balans i hela det energifält som omger dig.