Howlit

Egenskaper som det sägs att Howlit har: Den är en mycket spirituell sten som sägs öppna och förbereda sinnet för att ta emot universums visdom och den kan länka användaren till ett högre själsligt medvetande. Att Meditera med en Howlit kan hjälpa dig att ansluta till den högre sfären, och få en klarare kommunikation med de högre frekvenserna. Howliten fungerar också som en svamp och suger åt sig känslomässig instabilitet. Den låter dig få kontroll över din irritation och ilska när ditt tålamod tryter och absorberar även annans ilska som riktas mot dig. Den skapar frid och ger dig lugna tankar. Låt den vara din ständiga påminnelse om att uttrycka och förverkliga dina andliga och materiella ambitioner.