Serpentin

Egenskaper som det sägs att Serpentin har: Den är en underbar healing sten som rensar och befriar dig från känslomässiga blockeringar. Den kan heala alla chakran och hjälper energin till de ställen den bäst behövs på. Stimulerar den gudomliga närvaron i våra liv och skapar en förståelse för de rädslor man kan tänkas ha och därmed hjälper dig att överkomma dessa. Den ska överlag mildra stress, rädsla och tvivel. Serpentin kan även användas för att attrahera/manifestera det du vill ha in i ditt liv som överflöd i kärlek, rikedom, healing mm.