Jade

Egenskaper som Jade sägs ha:  Jade är en sten som står för lugn, balans och harmoni och den stärker gruppgemenskapen. Oavsett om det gäller familjen eller arbetsgruppen. Den stärker relationer och hjälper de som förlorat någon. Alla Jadestenar för med sig välstånd, tur och överflöd. Den är även starkt förknippad med vårt hjärtchakra och sägs ge ökad kärlek och vänskap i våra liv. Jade kallas också för drömmarnas kristall då den kan få oss att lättare komma ihåg våra drömmar och se dem mer tydligt och klart.