Mirakelkur för själen, orange boken

I lager.

279 kr

Antal i lager: 17

Mirakelkur för själen, orange boken

Jag är en av de 34 medförfattarna och skriver om min då 20 åriga dotters hjärtstopp /Annika Billsjö.

Om du önskar få boken signerad så skriver du det i meddelande när du lägger din order.


Mirakelkur för Själen får du ta del av 34 sanna, inspirerande och hoppingivande mirakelberättelser direkt ur verkliga livet av vanliga människor som upplevt extraordinära händelser:

·      Kvinnan som manifesterade en drömsumma genom tankens kraft.

•    Mamman som via tecken från universum förstod att hennes 20 åriga dotter skulle överleva trots ett hjärtstopp på 55 minuter 💔

·      Tonåringen som teleporterades bort från sitt planerade självmord.

·      Kvinnan som fick vara universums sakletare.

·      Retreatdeltagarna som fick kommunikation från den högre intelligensen - genom månen.

·      Den oroliga mamman som bad till Jungfru Maria och fick ett mirakulöst helande av sin dotter.

·      Maskrosbarnet som fann sig själv bortom sitt djupaste mörker.

·      De unga tågluffarna som räddades ur en livshotande situation genom änglavakt.

 
Berättelserna visar de bästa egenskaperna vi delar som människor: medkänsla, förlåtelse, generositet och tillit, och de delar en samlad visdom om relationer, kärlek, föräldraskap, död och att övervinna hinder. 

 Vi önskar genom att dela med oss av våra mirakelhistorier bidra till en gladare, hoppfullare och mer kärleksfull värld.
Alexander Herold, Anette Lith, Anna Melle, AnnCatrin Pettersson, Anne Annfält, Annika Billsjö, Ann-Loou Bjällén, Ann-Marie Abelli, Barbro Holm Ivarsson, Birgitta Grandin, Carina Bjerkesjö, Cecilia Bernhardsson, Charlotta Larsson, Christina Ekbladh, Conny Sjöström, Frida Alsterlund, Hannah Meyer Sjöblom, Izzie Chandra, Jessica Jäger, Leena Philfalk, Linda Lovén, Linda Westlund, Margot Zakariasson, Marie Berglund Nilsson, Mikaela Djup, Nathalie DeArte, Sara Alkemius, Sofia Ekholm, Susanne Holmberg, Susanne Tjernberg, Therese Andersson, Viveca Wilhelmsson, Ylva Wegler, Yvonne Frank Månsson